Høysensitive barn i barnehagen og hjemme (2017)

Hvordan kan vi som voksne omsorgspersoner ivareta de særlig sensitive barna i barnehagen og hjemme?

Å være høysensitiv er et personlighetstrekk som ofte er medfødt. Barna har et uvanlig fintfølende nervesystem som gir ekstra mottakelighet for sanseinntrykk. Følelser kan komme kraftig til uttrykk, enten gjennom høylytt gråt og raseri, full tilbaketrekning eller strålende smil og latter.

I første del av boken går forfatteren inn på hva høysensitivitet er, og refererer til forskning og teori på området. I bokens andre del ser forfatteren på hvordan voksne kan møte barna på best mulig måte og legge til rette for at de utvikler god selvfølelse. Forfatteren tar utgangspunkt i hverdagssituasjoner i barnehagen og hjemme.


Illustrert av Studio Maco

Utgitt av Kommuneforlaget

 

 

Til butikk →