Det beste i livet er gratis (2002)

12 samtaler om viktige og vanskelige veivalg. Intervjubok.

Utgitt av Kagge forlag.

 

For salg kontakt birtesvatun@hotmail.com

Birte Svatun - Det beste i livet er gratis (1).jpg
Birte Svatun - Det beste i livet er gratis (2).jpg